Follow VOLANS to join the conversation.

When you follow VOLANS, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

VOLANS

Barcelona, Spain

Volans:
Lluís Campos- Batería
Hug Bonet - Guitarra
Eduard Rosello- Bajo

Volans és un trio de rock instrumental format a finals de 2011 per Hug (guitarra), Edu (baix) i Lluís (bateria). El grup neix de la inquietut dels seus components de crear alguna cosa sense estils molt definits ni fronteres.Contacto:
volans.bcn@gmail.com